หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
Assoc.Prof.Dr.Taweesak Janyacharoen

การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ติดต่อ
  E-mail address : taweesak@kku.ac.th

  ความสนใจ
 • Exercise Stress Test
 • นวดแผนไทย
 • กายภาพบำบัดในภาวะทางทรวงอก

  Research
 • Physiology
 • Physiology of exercise and Nutrition
 • Sport and Exercise Sciences
 • Movement and Exercise Sciences
 • Pharmacology and Toxicology

  Publications
 • Janyacharoen T, Buranrux O, Promdee K, Hanchanlert Y, Baodee S, Gernsungnoen A. The change of heart rate and blood pressure before and after treadmill exercise: comparison between smokers and non-smokers. J Med Tech Phys Ther 2001; 13 (2):94-103.
 • Janyacharoen T, Atici T, Buranrux O, Punsanit N, Tudmala R. Effects of sauna on pulmonary function test: comparison between non-smokers group and smokers group. J Phys Ther 2001; 24 (1):10-21.
 • Buranrux O, Janyacharoen T, Aungpinitpong W, Chompuyun N, Khotwong P, Saewana P. Effect of Chi-Kung exercise on alteration of hip and trunk flexibility in adults aged 20-30 years. J Med Tech Phys Ther 2002; 1 (2):230-7.
 • Janyacharoen T, Atici T, Aungpinitpong W, Chongsomchai K, Srinarongrit S, Songsuk A. The effect of sauna and Thai massage on muscle flexibility in Khon Kaen University students. J Med Tech Phys Ther 2003; 15 (2-3):17-26.
 • Buranrux O, Janyacharoen T, Promdee K, Lunrasri N, Khoakaew P, Namdang P. The study of the muscle strength, endurance, flexibility, and agility in young badminton players aged 9-17. J Health Phys Edu Recr 2002; 28 (1):72-83.

 •  
  สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น