หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 


คลินิกกายภาพบำบัดหรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงงานบริการกายภาพบำบัด เป็นหนึ่งในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัดต่างๆ ดังนี้
 • ปัญหาโรคกระดูกและข้อเช่น ปวดหลัง ปวดคอ ข้อติดแข็ง กล้ามเนื้อลีบเล็ก
 • ปัญหาโรคทางระบบประสาทเช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตทั้งตัว
 • ปัญหาโรคทางระบบหายใจและหัวใจและหลอดเลือด
 • ปัญหาการพัฒนาการผิดปกติในเด็ก
คลินิกกายภาพบำบัดให้การรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัดต่างๆ เช่น
 1. รักษาโดยคลื่นไฟฟ้าความร้อน (Diathermy)
 2. รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)
 3. การดึง (Traction)
 4. การประคบความร้อน (Hot pack)
 5. การดัดและดึง (Joint mobilization)
 6. การนวด (Massage)
 7. การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
 8. การออกกำลังเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว ( ROM exercise)
 9. การออกกำลังเพิ่มความแข็งแรง (Strengthening exercise)
 10. การออกกำลังกายแบบทำให้ (Passive exercise)
 11. การฝึกเดิน (Gait training)
 12. การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL training)
 13. การฝึกลงน้ำหนักโดย Tilt table
 14. วิธีการทางกายภาพบำบัดอื่นๆ
 15. นวดแผนไทย
 16. ลูกประคบ


คลินิกกายภาพบำบัดมีเครื่องมือที่ทันสมัยและนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วย นักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ของภาควิชาฯ และส่วนหนึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคลินิกกายภาพบำบัดตั้งอยู่ที่ตึกสระน้ำ ตรงข้ามกับตึกใหม่ 8 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 23 เตียง เปิดบริการตั้งแต่ 08.30-19.30 น . จันทร์-เสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ใบเหลืองได้ ส่วนข้าราชการทั่วไปสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวน

หมายเลขโทรศัพท์ 043-202080  และ 2625

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น