หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 

 • คู่มือการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ : สมชาย รัตนทองคำ
 • ไฟฟ้า แสง เสียง และแม่เหล็กไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด : สมชาย รัตนทองคำ
 • คู่มือการออกกำลังกายในน้ำ : สมชาย รัตนทองคำ
 • การรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : น้อมจิตต์ นวลเนตร์ วัณทนา วัฒนศิลป์
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด : ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ

 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว : สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์
 • การจัดท่าทางและการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์ ผศ.น้อมจิตต์ นวลเนตร์
 • การเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย Quadriplegia และ Paraplegia : สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์ อ.วรวรรณ คำฤาชา
 • กายภาพบำบัดในทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ : สุรัสวดี มรรควัลย์
 • การออกกำลังกายเพื่อการเคลื่อนไหวข้อ: ผศ. อรวรรณ บุราณรักษ์
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย: ผศ. อรวรรณ บุราณรักษ์

 • การแปลผล x-ray อย่างง่าย: ผศ. อรวรรณ บุราณรักษ์


 • CAI GAIT : สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์
 • CAI Neuroanatomy : อชิระ หิรัญตระกูล


 • ตะขอนวดวิไล : ผศ. วิชัย อึงพินิจพงศ์
 • โครงหัดเดินเข็นนั่ง มข.: อ. อนุชา นิลประพันธ์
 • เตียงพิเศษสำหรับช่วยพลิกตัวผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะแผลกดทับ : ผศ. วิชัย อึงพินิจพงศ์
 • เตียงนวดและดึงหลังด้วยกลไกและไฟฟ้า : ผศ. วิชัย อึงพินิจพงศ์
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น