หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์
Assc.Prof. Dr. Nomjit Nualnetr

การศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด
University of South Australia
Australia

ติดต่อ
E-mail address : nomjit@kku.ac.th
Office Phone: 66-43-202085
Office Fax: 66-43-202085

Research interest
 • Community Physical Therapy, esp. rehabilitation for persons with neurological conditions
 • Health promotion for clients in community
 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้พิการในชุมชน

  Selected Publications
 • Nualnetr N. Principle in physical therapy for neurologic patients. Khon Kaen: Klang Na Na Vithaya, 2007.
 • Nualnetr N. A survey of need for physical therapy service in Thai rural hospital: a case study in Northeastern area. J Phys Ther 1998; 20(1): 1-18.
 • Nualnetr N. The employment of physical therapy graduates of Khon Kaen University during the economic crisis. J Phys Ther 1999; 21(3): 130-43.
 • Nualnetr N. Problems of Khon Kaen’s physical therapy graduates working in rural hospital. J Med Tech Phys Ther 2001; 13(3): 166-75.
 • Nualnetr N. Clinical practice in community for physical therapy students: a case study from Physical Therapy Department, Khon Kaen University. Thai J Phys Ther 2002; 24(2): 59-70.
 • Nualnetr N, Panpoom Y, Punon P, Panomai C, Ninprapan A. Community-based rehabilitation: a case study at Amphur Sriboonruang, Nong Bua Lam-Poo Province. J Med Tech Phys Ther 2003; 15(1): 44-51.
 • Nualnetr N, Wannakul P, Rukyutithamkul S, Chantaloet U. A survey of village health volunteers’ knowledge on the stroke: a case study in two districts of Udonthani Province. J Med Tech Phys Ther 2004; 16(1): 44-56.
 • Nualnetr N, Promdee K. Clinical practice in community hospitals for the 4th year physical therapy students: a case study from Physical Therapy Department, Khon Kaen University. Thai J Phys Ther 2005; 27(1): 25-40.
 • Nualnetr N, Papirom S. A survey of facilities for disabled people in Khon Kaen’s urban area. J Ratchasuda College 2006; 21: 26-38.
 • Nualnetr N. Teaching and learning activities for extending the physical therapy student’s viewpoint on health problem management: a case study from Physical Therapy Department, Khon Kaen University. Thai J Phys Ther 2006; 28(3): 11-22.
 • Chantaraviroj P, Nualnetr N, Poomsutat P, Ariyachaikul S, Wongsirinawarat M, Suriyaprapadilok L, et al. Physical therapy system for Thai population within next decade (2005-2014). Thai J Phys Ther 2007; 29(2): 56-68. •    

   
  สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น