กลับหน้าหลัก

  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2554

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2554

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2553

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2553

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2553

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2553


  ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือเมษายน- มิถุนายน 2553

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2553

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2553

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2552

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพศจิกายน 2552

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2552

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2552

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2551

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2551

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2551

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2551

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2551

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2551

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2551

 


 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482