[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ห้องบรรยาย G2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์งานประชุม 36 ปี ams คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประชุมระดับชาติและนานาชาติ
ประกาศ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่าน เสนอตัวเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า 15 ก.ค. 2557 และร่วมบริจาคเงินของศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
สั่งซื้อบัตรเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าคณะเทคนิคการแพทย์ 15 กรกฎาคม 2557

ประชุมวิชาการ มข.จัดใหญ่ เผยนวัตกรรมใหม่ ลดอัตราผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงประชุมวิชาการ เปิดตัวอุปกรณ์กายภาพบำบัด หวังลดผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อและออฟฟิศซินโดรม
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีฟรี 240 โดส!
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีฟรี รวม 240 โดสเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับบุคลากรและนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ขอนแก่น
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย
สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 57 มุ่งปรับปรุงการบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุด
โครงการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษากับคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ เขาค้อรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดเปิดเรียน สาขาพยาธิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ประกาศทุนปริญญาโทสาขากายภาพบำบัด
ซึ่งอาจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์ ได้รับสำหรับรับนักศึกษาใหม่เข้ามาในหลักสูตรประจำปี 2557
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Saitama University
ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2014)
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Niigata University
ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2014)

 นักศึกษา บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2553
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงเข้าพบผู้บริหาร
สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ครั้งที่ 3
อาจารย์กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ลงพื้นที่ต้นแบบ