[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับ Chinese University of Hong Kong ในการจัดประชุม Pan-Asian Biomedical Sciences Conference
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ฮ่องกง
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ห้องบรรยาย G2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์งานประชุม 36 ปี ams คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประชุมระดับชาติและนานาชาติ

BNOJPH จัดบรรยาย "วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในมนุษย์กับเทคโนโลยีใหม่"
BNOJPH จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในมนุษย์กับเทคโนโลยีใหม่โดยวิทยากรชาวสิงคโปร์
สานสัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสาน-สัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้องเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557
นศ.คณะเทคนิคฯรับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด
สานฝัน......นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับ ”ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด” เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอด 4 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าร่วมมือ ม. ในพม่า คาดปีหน้าบุก AEC ครบ!
คณะเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าร่วมมือวิจัย 2 มหาวิทยาลัยพม่า คาดปีหน้าบุก มหาวิทยาลัย ใน AEC ครบ
ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ นักวิจัยหลังปริญญา ในโครงการบ่มเพาะอาจารย์สายพันธุ์ใหม่
ได้เข้าร่วมการประชุมใหย่ประจำปี 2557 ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

กำหนดการ งานนัดพบบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา
ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม
ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดเปิดเรียน สาขาพยาธิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ประกาศทุนปริญญาโทสาขากายภาพบำบัด
ซึ่งอาจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์ ได้รับสำหรับรับนักศึกษาใหม่เข้ามาในหลักสูตรประจำปี 2557

 บรรยายพิเศษ เรื่อง Integrative nature expedition from brain to foot: Neuromuscular control system of human movement
คณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงการ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS Share & Learn 2012”
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับสถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาวิทยานิพนธ์และเตรียมบทความวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์
เตรียมความพร้อมนักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ก่อนจบ