[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชศาสตร์การบริการโลหิต)
เข้าร่วม โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับ Chinese University of Hong Kong ในการจัดประชุม Pan-Asian Biomedical Sciences Conference
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ฮ่องกง
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ห้องบรรยาย G2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวสะคราทิพย์ ร่วมศรี นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด
เรื่อง กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยปวดคอร่วมกับเวียนศีรษะ
โครงการมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 เข้าคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G8up’ko“ โครงการกายภาพบำบัด มข. เพื่อชุมชน ”
บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการแก่ชุมชน เตรียมความพร้อมนักศึกษากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น เพื่อออกไปรับใช้สังคม
การบรรยายพิเศษเรื่อง “Fluorescence In-Situ Hybridization (FISH) for Hematological Diseases”
ด้วยปัจจุบันวิวัฒนาการในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา โดยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

กำหนดการ งานนัดพบบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา
ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม
ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดเปิดเรียน สาขาพยาธิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ประกาศทุนปริญญาโทสาขากายภาพบำบัด
ซึ่งอาจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์ ได้รับสำหรับรับนักศึกษาใหม่เข้ามาในหลักสูตรประจำปี 2557

 G8up’ko“ โครงการกายภาพบำบัด มข. เพื่อชุมชน ”
นักศึกษา ป. โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัล
คณะเทคนิคฯ ปลูกต้นกล้าบทความวิจัย ‘AMS Publication CAMP’!
นศ.คณะเทคนิคฯ ปรึกษางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันฯจากลอนดอน
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555