[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ โครงการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นวดไทย
สังกัดโครงงานบริการกายภาพบำบัดและพัฒนาสุขภาพ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
รับสมัครบุคลากรสายผู้สอน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ Kumamoto Health Science University ประจำปี 2558
ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำการศึกษา 2558
ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชศาสตร์การบริการโลหิต)
เข้าร่วม โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ปีการศึกษา 2558

ศูนย์วิจัยBNOJPH จัด Workshop: Osteopathic techniques for Sport PT
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์ สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
นักศึกษากายภาพบำบัดอาสาให้บริการพาผู้ป่วยออกกำลังกายข้างเตียง
นักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่1-4 อาสาให้บริการพาผู้ป่วยออกกำลังกายข้างเตียง ณ ตึกผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 3 ฉ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 17.00-17.30 น.
คณะเทคนิคฯ กวาด 14 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสร้างชื่อเสียงให้แก่ มข.
“ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2557” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศวป. รับรางวัลคุณภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง รางวัล ระดับดีเลิศ 2 ปีซ้อน และ
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน นักวิจัยระดับทองและเงิน ประจำปี 2557
ค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2557
สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสูง

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดการจัดทบทวนความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ และห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
กำหนดการ งานนัดพบบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา
ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม
ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดเปิดเรียน สาขาพยาธิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

 กลุ่มหัวใจฯ จับมือ University of London พัฒนาวิจัยระบบสรีรวิทยาหัวใจฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมและสัมมนา
นางสาวกนกพรรณ ยาพรม นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอและปวดข้ออื่นๆ จัดบรรยายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น