[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับ Chinese University of Hong Kong ในการจัดประชุม Pan-Asian Biomedical Sciences Conference
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ฮ่องกง
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ห้องบรรยาย G2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์งานประชุม 36 ปี ams คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประชุมระดับชาติและนานาชาติ

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Fluorescence In-Situ Hybridization (FISH) for Hematological Diseases”
ด้วยปัจจุบันวิวัฒนาการในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา โดยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
เสริมความรู้เพิ่มทักษะ นศ.บัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการเสริมความรู้เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 255713 พฤศจิกายน 2557
สัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 10
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 10
BNOJPH จัดบรรยาย "วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในมนุษย์กับเทคโนโลยีใหม่"
BNOJPH จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในมนุษย์กับเทคโนโลยีใหม่โดยวิทยากรชาวสิงคโปร์
สานสัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสาน-สัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้องเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

กำหนดการ งานนัดพบบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา
ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม
ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดเปิดเรียน สาขาพยาธิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ประกาศทุนปริญญาโทสาขากายภาพบำบัด
ซึ่งอาจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์ ได้รับสำหรับรับนักศึกษาใหม่เข้ามาในหลักสูตรประจำปี 2557

 คณะเทคนิคฯร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research Base Teaching and Learning
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น