[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ได้มีี้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทางกายภาพบำบัดเรื่อง Exercise Prescription for Special Conditions เต็มแล้ว

รายชื่อผู้สมัคร CI


รายชื่อผู้สมัคร ทั่วไป

ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรรับชมคลิปวีดีโอจรรยาบรรณ

  1. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตสำนึก
  2. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตอาสา
  3. สื่อรณรงค์ เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต
  4. สื่อรณรงค์ เรื่อง การตรงต่อเวลา

 

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ IDP-IELTS Mock Test
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ IDP-IELTS Mock Test

 

ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาชาวไทย ประจำปี 2560” ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนก
ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาชาวไทย ประจำปี 2560” ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนก

 

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญร่วมทำบุญเช่าบูชา "เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย”
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญร่วมทำบุญเช่าบูชา "เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย”

 

Learning from each other: Updating the clinical management and prevention of melioidosis and tuberculosis in the UK and Thailand
Call for participants to a research conference in Thailand

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมคุณภาพภายในและภาายนอก IQC-EQC
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวกิจกรรม
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในวันมาฆบูชา
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในวันมาฆบูชา
คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดบริการตรวจสุขภาพฟรี แก่ประชาชนและผู้สนใจ ณ ลานชั้น 2 ห้างแฟรี่พล่าซ่า ขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดบริการตรวจสุขภาพฟรี แก่ประชาชนและผู้สนใจ ณ ลานชั้น 2 ห้างแฟรี่พล่าซ่า ขอนแก่น
โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
คณะผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University (TMU) เดินทางเยือนคณะเทคนิคการแพทย์
คณะผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan University (TMU) เดินทางเยือนคณะเทคนิคการแพทย์
AMS จัดการบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากร
ในหัวข้อ “จิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร: Service mind & CSR”

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา
ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประกาศ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน เสด็จฟ้า สถิตไทย
ร่วมกิจกรรมในงาน เสด็จฟ้า สถิตไทย ณ บริเวณบึงศรีฐาน วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน เสด็จฟ้า สถิตไทย
ร่วมกิจกรรมในงาน เสด็จฟ้า สถิตไทย ณ บริเวณบึงศรีฐาน วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

 ตัวแทนจากสถาบัน Kumamoto Health Science University, Japan เข้าพบผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “กระชับ” ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
บุคลากรคณะฯรำลึกถึงพระคุณอาจารย์
โครงการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
ต้นกล้ากายภาพบำบัด จิตอาสาอาชาบำบัด ปีที่ 5 ” นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 39 คน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาชาบำบัดและจิตอาสาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น