รองศาสตราจารย์ ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา
Assoc. Prof. Chotechana Wilailuckana

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การทำงาน

ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่เผยแพร่

 • Wilailuckana C, Tribuddharat C, Tiensasitorn C, Pongpech P, Naenna P, Rugdeekha S, Dhiraputra C, Danchaivijitr S. Discriminatory powers of molecular typing techniques for methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006 Mar;37(2):327-34.
 • Lumbiganon P, Saengsa-Ard S, Wilailuckana C. Imipenem therapy for melioidosis in two children. Pediatr Infect Dis J. 1992;11:414-6.
 • Patjanasoontorn B, Boonma P, Wilailackana C, Sitthikesorn J, Lumbiganon P, Chetchotisakd P, Noppawinyoowong C, Simajareuk K. Hospital acquired Janthinobacterium lividum septicemia in Srinagarind Hospital. J Med Assoc Thai. 1992;75 Suppl 26-10.
 • Pengsaa K, Lumbiganon P, Taksaphan S, Pairojkul S, Sookpranee T, Kosuwon P, Panthongviriyakul C, Sookpranee M, Kosuwon W, Wilailuckana C, Noppawinyoowong J, Bhudisawasdi W, Sithikesorn J, Waetasak P, Namkun C. Risk factors for neonatal Klebsiella septicemia in Srinagarind Hospital. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1996;27(1):102-6.
 • The Thailand Antimicrobial Resistance Study Group1, Biedenbach DJ, Johnson DM, Jones, RN. In vitro evaluation of cefepime and other broad-spectrum ?-lactams in eight medical centers in Thailand. Diagn Microbiol Infect Dis 1999;35:325-331. 1Songklanakarin Hospital (P. Chayakul, R. Hortiwakul), Songkla; Pramongkutkloa Hospital (S. Leelasupasri, O. Nunthamongkol), Bangkok; Bhumipol Adulyadej Hospital (V. Dusinanond, P. Rungnobhakhun), Bangkok; Srinagarind Hospital (P. Mootsikapun, C. Wilailuckana), Khon Kaen; Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital (K. Supparatpinyo, V. Baosoung), Chiangmai; Ramathibodi Hospital (A. Vibhagool, M. Vorachit), Bangkok; Siriraj Hospital (N. Aswapokee, S. Tien–Grim), Bangkok; and King Chulalongkorn Memorial Hospital (A. Chongthaleong, C. Unhasuta), Bangkok..
 • Werawatakul Y, Wilailuckana C, Taksaphan S, Thinkumrup J, Pragarasung M, Chouwajaroen P, Wachirapakorn J, Kenprom M. Prevalence and risk factors of Streptococcus agalactiae (group B) colonization in mothers and neonatal contamination at Srinagarind Hospital. J Med Assoc Thai. 2001;84(10):1422-9.
 • เอกสารการสอน

  รายวิชา 463 212 แบคทีเรียวิทยาคลินิกพื้นฐาน

  รายวิชา 463 312 แบคทีเรียวิทยาคลินิก
  วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ
  Haemophilus and Bordetella
  การวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
  Bacillus
  Listeria Erysipelotrix Lactobacillus

  รายวิชา 463 313 แบคทีเรียวินิจฉัย
  รายวิชา 463 321 ปรสิตวิทยาคลินิก
     
     

  รายวิชา 463 431 กิณวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก
  อื่นๆ
  การวินิจฉัยแบคทีเรียแกรมบวกทรงแท่ง
  การวินิจฉัย Haemophilus Pasteurella Actinobacillus Bordetella
  การเพาะเชื้อเพื่อสนับสนุนงานควบคุม และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล