การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ผู้เข้าร่วม

การประชุม

สถานที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

กุลนภา

1. The Xth Congress of the International Society of Hematology Asia-Pacific Division

Nagoya, Japan

1. Molecular basis and hematological characterization of -thalassemia and HPFH in Thailand

presentation

กุลนภา

2. The Xth Congress of the International Society of Hematology Asia-Pacific Division

Nagoya, Japan

2. Correlation of RBC indices and RBC hemolysis in a one tube osmotic fragility test

poster

กุลนภา

3. The Xth Congress of the International Society of Hematology Asia-Pacific Division

Nagoya, Japan

3. Association of Hb Q-Thailand with homozygous Hb E and heterozygous Hb Constant Spring

presentation

กุลนภา

4. The Xth Congress of the International Society of Hematology Asia-Pacific Division

Nagoya, Japan

4. Complex interaction of Hb Beijing [16(A14)Lys-Asn] and Hb E [26(B8)Glu-Lys] with a deletional -thalassemia 1 in a Thai patient

presentation

กุลนภา

5. The 5th Human Genetics Organization (HUGO) Asia-Pacific Meeting & The 6th Asia-Pacific Conference on Human Genetics

Biopolis, Singapore

5. Molecular heterogeneity of

poster

กุลนภา

6. The 5th Human Genetics Organization (HUGO) Asia-Pacific Meeting & The 6th Asia-Pacific Conference on Human Genetics

Biopolis, Singapore

6. Molecular and hematological

poster

กุลนภา

7. The 5th Human Genetics Organization (HUGO) Asia-Pacific Meeting & The 6th Asia-Pacific Conference on Human Genetics

Biopolis, Singapore

7. Prenatal detection of fetal -thalassemia gene

poster

กุลนภา

8. The XVIIIth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology

San Francisco, California, USA

5. Molecular and hematological characterization

poster

กุลนภา

9. The XVIIIth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology

San Francisco, California, USA

9. The positive rates of SEA and THAI deletional

poster

กุลนภา

10. The XVIIIth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology

San Francisco, California, USA

10. Molecular and hematological characterization

poster

กุลนภา

11. The XVIIIth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology

San Francisco, California, USA

11. A mini-column chromatography for Hb A2/E heterozygous for Hb E and -thalassemia

poster

กุลนภา

12. The XVIIIth International Symposium on Technological Innovations in

San Francisco, California, USA

12. Effect of maternal E-globin gene on supplementation during pregnancy.

poster

กุลนภา

13. การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29 กระบวนทัศน์ใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์: การบูรณาการเพื่อสุขภาพ

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

13. ปริมาณฮีโมโกลบินอีและฮีโมโกลบินเอฟ

poster

กุลนภา

14. การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29 กระบวนทัศน์ใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์: การบูรณาการเพื่อสุขภาพ

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

14. การดัดแปลงการตรวจกรองภาวะพร่องเอนไซม์

poster

กุลนภา

15. การประชุมวิชาการโครงการปริญยาเอก กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 6 (RGJ-Ph.D.) Congress VI) สำนักงสนกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี

15. Molecular and hematological characterization

poster

กุลนภา

16. การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29 กระบวนทัศน์ใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์: การบูรณาการเพื่อสุขภาพ

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

16. KKU-Hb: ฮีโมโกลบินควบคุมสำหรับการตรวจวิเคราะห์

poster

กุลนภา

17. การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29 กระบวนทัศน์ใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์: การบูรณาการเพื่อสุขภาพ

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

17. ระดับฮีโมโกลบินเอสอง: โดยเครื่องวิเคราะห์ชนิดฮีโมโกลบินอัตโนมัติ:

poster

กุลนภา

18. การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29 กระบวนทัศน์ใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์: การบูรณาการเพื่อสุขภาพ

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

18. Compound Hb E/Hb Pyrgos และ

poster

กุลนภา

19. Fourth International Conference on Circulation Nucleic Acids in Plasma/Serum CNAPS-IV

LONDON

19. Dovelopment and Application of a real time

presentation

กุลนภา

20. การประชุมวิชาการ เทคนิคการแพทย์ปละกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20. Dovelopment and Application of a real time aฐ - Thalassemia from maternal plasma

presentation

กุลนภา

21. การประชุมวิชาการ เทคนิคการแพทย์ปละกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21. Xba และ Rsa I โพลีมอร์ฟิสมที่สัมพันธ์กับจีนฮีโมโกลบินคอนสแตนท์

presentation

กุลนภา

22. การประชุมวิชาการ เทคนิคการแพทย์ปละกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22. ความสัมพันธ์ของอัลฟาธาลัสซีเมียจีโนไทปฺกับปริมาณฮีโมโกลบินบาร์ท

poster

จิราพร

International seminar on ISO 15189 : International Standard for Medical Laboratory

Miracle Grand Hotel

   
จิราพร

Assessors of Medical Laboratory Workshop

Miracle Grand Hotel

   
จิราพร

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

Development of gelatin agglutination test for serodiagnosis of opisthorchiasis

 
ภาณุทรรศน์

โครงการสัมนากลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนางาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภูตะวันรีสอร์ท ปากช่อง

   
ภาณุทรรศน์

โครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

   
ไพศาล

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

clot structure and fibrinolysis in DVT

poster

ไพศาล

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

Clot structure and fibrin polymerization in DVT

poster

ไพศาล

ISTH 2005

Australia

Changes in thrombogenic markers but not factor XIIII in the left atrium of Thai patients with mitral stenosis

poster

ไพศาล

Asian pacific Congress in Haemostasis and thrombosis

กทม

Clot structure, fibrinogen concentrations, and the fibrinogen A alpha Thr312Ala polymorphism in healthy northern Thais

poster

ไพศาล

Asian pacific Congress in Haemostasis and thrombosis

กทม

lot permeability in Thai patients with deep vein thrombosis

presentation

อำพร

The Xth Congress of the Intrnational Society of Hematology, Asian Pacific division

Nagoya,

Risk factors for venous thrombosis in Northeastern Thais

poster

สุทธิพรรณ

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

1.การดัดแปลงการตรวจกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD ด้วยวิธี Fluorescent spot test
2.ระดับฮีโมโกลบิน A2 ในพาหะเบต้าธาลัสซีเมีย โดยเครื่องวิเคราะห์ชนิดฮีโมโกลบินอัตโนมัติ: ผลการศึกษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาิวิทยาลัยขอนแก่น

poster

สุทธิพรรณ

การเขียนตำราทางวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

   
สุทธิพรรณ

ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์

   
สุทธิพรรณ

วารสารสัมมนา โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย

คณะเทคนิคการแพทย์ Erythroid marrow activity an functional anemia in patients with the rare interaction of a single functional a-globin and b-globin gene.  
ณัฐยา

The XVIIIth International Symposium on Technological Innovation in Laboratory Hematology

Grand Hyatt Hotel, San Francisco, California, USA.

The Positive Rates of SEA and THAI Deletional a-Thalassemia 1 Determinants in North-east Thailand

poster

กนกวรรณ  

Nagoya, Japan

1. Molecular basis and hematological characterization of -thalassemia and HPFH in Thailand

presentation

กนกวรรณ   Nagoya, Japan

2. Correlation of RBC indices and RBC hemolysis in a one tube osmotic fragility test

poster

กนกวรรณ   Nagoya, Japan

3. Association of Hb Q-Thailand with homozygous Hb E and heterozygous Hb Constant Spring

presentation

กนกวรรณ   Nagoya, Japan

4. Complex interaction of Hb Beijing [16(A14)Lys-Asn] and Hb E [26(B8) Glu-Lys] with a deletional -thalassemia 1 in a Thai patient

presentation

กนกวรรณ  

Biopolis, Singapore

1. Molecular heterogeneity of thalassemia and hemoglobinopathies in Siem Reap, Cambodia.

poster

กนกวรรณ   Biopolis, Singapore

2. Molecular and hematological characterizationof severe and non-severe forms of -thalassemia/Hb E disease in northeast Thailand

poster

กนกวรรณ   Biopolis, Singapore

3. Prenatal detection of fetal b-thalassemia gene from maternal plasma

poster

กนกวรรณ  

San Francisco, USA.

1. Molecular and hematological characterization of a compound heterozygous state for G-thalassemia and HPFH

poster

กนกวรรณ    

2. The positive rates of SEA and THAI deletional ao-thalassemia 1 determinants in north-east Thailand

poster

กนกวรรณ    

3. Molecular and hematological characterization of compound Hb E/Hb Pyrgos and Hb E/Hb J-Bangkok in Thai patients

poster

กนกวรรณ    

4. A mini-column chromatography for Hb A2/E determination: application to laboratory diagnosis of heterozygous -thalassemia and double heterozygote for Hb E and -thalassemia

poster

กนกวรรณ    

5. Effect of maternal E-globin gene on hematological responses to routine iron supplementation during pregnancy.

poster

กนกวรรณ  

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

1. ปริมาณฮีโมโกลบินอีและฮีโมโกลบินเอฟ ในผู้ที่เป็นฮีโมโกลบินอีโฮโมไซโกทที่มี และไม่มีจีนอัลฟาธาลัสซีเมียร่วม.

poster

กนกวรรณ   โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

2. การดัดแปลงการตรวจกรองภาวะพร่อง เอนไซม์ G-6-PD ด้วยวิธี fluorescent spot test.

poster

กนกวรรณ   โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

3. KKU-Hb: ฮีโมโกลบินควบคุมสำหรับ การตรวจวิเคราะห์ชนิดฮีโมโกลบิน

poster

กนกวรรณ    

 
กนกวรรณ   โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

4. ระดับฮีโมโกลบินเอสอง: โดยเครื่อง วิเคราะห์ชนิดฮีโมโกลบินอัตโนมัติ: ผลการศึกษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

poster

กนกวรรณ   โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .สุราษฎร์ธานี

5. Compound Hb E/Hb Pyrgos และ Hb E/ Hb J Bangkok ในหญิงตั้งครรภ์.

poster

กนกวรรณ    

 
กนกวรรณ  

รร.จอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี

Molecular and hematological characterization of severe and non-severe forms of b-thalassemia/Hb E disease in northeast Thailand.

poster

กนกวรรณ  

LONDON

Dovelopment and Application of a real time quantitative PCR for prenatal detection of fetal aฐ-Thalassemia from maternal plasma

presentation

กนกวรรณ  

คณะเทคนิคการแพทย์ มข .

1. Development and Application of a real time quantitative PCR for prenatal detection of fetal aฐ-thalassemia from maternal plasma

presentation

กนกวรรณ    

2. Xba และ Rsa I โพลีมอร์ฟิสมที่สัมพันธ์กับจีนฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงและฮีโมโกลบินปากเซ ในคนไทยและกัมพูชา

presentation

นพมาศ

การเขียนตำราทางวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

   
นพมาศ

การเขียนและปรับปรุงตำรา หนังสือทางวิชาการทางวิชาการ

จ.อยุธยา

   
นันทรัตน์ National symposium on graduate research. Graduate school, Chiang Mai University Prevalence of the fibrinogen Aa Thr312Ala polymorphism in northeastern Tthais presentation
นันทรัตน์ The Third Asian pacific Congress in Haemostasis and thrombosis Hotel Plaza Athenee, Bangkok Clot permeability in Thai patients with deep vein thrombosis presentation
นันทรัตน์ The Third Asian pacific Congress in Haemostasis and thrombosis Hotel Plaza Athenee, Bangkok Clot structure, fibrinogen concentrations, and the fibrinogen A alpha Thr312Ala polymorphism in healthy northeastern Thais poster
นันทรัตน์ นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี Role of FXIII on left atrium thrombus formation in mitral stenosis presentation
นันทรัตน์ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ โรงแรมไดมอนพลาซ่า สุราษฎร์ธานี Clot structure and fibrin polymerization in DVT poster
นันทรัตน์ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ โรงแรมไดมอนพลาซ่า สุราษฎร์ธานี Clot structure and fibrinolysis in DVT poster
นันทรัตน์ The International Society Of Thrombosis and Haemostasis XXth Congress Sydney, Australia Changes in thrombogenic markers but not factor XIIII in the left atrium of Thai patients with mitral stenosis poster
นันทรัตน์ European Society of Cardiology 2005 Congress Stockhom, Sweden
Coagulation activity in the left atrium of patients with mitral stenosis poster

อ่านต่อกรุณาคลิก.....

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |