[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by pain 0.0


  

  

16 / พ.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาในวันแรงงานแห่งชาติ
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาในปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
20 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม
อาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด ได้รับเชิญบรรยายพิเศษและกระชับความสัมพันธ์กับ  Gannan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ใน วันที่ 20-23 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญจาก Faculty of Physical Education, Gannan Normal University (GNNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อ
20 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม
ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริการ่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มุ่งเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริการ่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มุ่งเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์ระดับนานาชาติระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
20 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกิจกรรม
วิทยากรจากประเทศนิวซีแลนด์มาบรรยายพิเศษ เรื่อง Stress, Tension and Trauma Release Exercise
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญวิทยากรจากประเทศนิวซีแลนด์มาบรรยายพิเศษ เรื่อง Stress, Tension and Trauma Release Exercise (การออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายจากความเครียดและการปวดตึงกล้ามเนื้อ)
30 / ก.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง สุขภาพกับ Generation ที่แตกต่าง
2 / ก.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ
ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ไปแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2011
25 / ม.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิจัยฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ขยายเครือข่ายไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554
17 / ม.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ ได้นำนักศึกษาปริญญาโทสาขากายกายภาพบำบัดออกฝึกงาน ณ สถานีอนามัยบ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น
สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ
ได้นำนักศึกษาปริญญาโทสาขากายกายภาพบำบัดทางโรคข้อออกให้บริการผู้ป่วย ณ สถานีอนามัยบ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>                           

AMS KKU
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
ผู้ดูแลระบบ:  Email :ab-ruk@hotmail.com    ติดต่อเรา     Admin