[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM)”

พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM)” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. - 17.30 น. ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆและสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

<<สมัครเข้าร่วมโครงการ>>

หนังสืออนุมัติจัดโครงการเข้าชม : 1568


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 7 / มิ.ย. / 2562
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีย้อมสีแกรมและการเพาะเชื้อ และการตรวจหาสารพันธุกรรมเพื่อวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย" 5 / มิ.ย. / 2562
      รูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 / พ.ค. / 2562
      สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต" 20 / มี.ค. / 2562
      สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนางานบริการโลหิตประจำปี 2562" 20 / มี.ค. / 2562