[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตต้นสังกัดเข้ารับปริญญา และตรียมความพร้อม ของบัณฑิต ประจำปี 2561

พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 

 

ขออนุญาตต้นสังกัดเข้ารับปริญญา 

กำหนดการฝึกซ้อม

การแต่งกาย

วิทยฐานะ

 เข้าชม : 217


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศคณะ (ฉบับที่ 1/2562) เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 / ม.ค. / 2562
      แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม 23 / พ.ย. / 2561
      ประกาศรับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 / พ.ย. / 2561
      ขออนุญาตต้นสังกัดเข้ารับปริญญา และตรียมความพร้อม ของบัณฑิต ประจำปี 2561 21 / พ.ย. / 2561