[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์

อังคาร ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559


 จดหมายคณบดีถึงห้องแลป.pdf 
เข้าชม : 132


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fujita Health University ประจำปีการศึกษา 2559 16 / มี.ค. / 2560
      รับสมัครบุคลากรสายผู้สอนสายวิชากายภาพบำบัดและสายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fujita Health University ประจำปีการศึกษา 2559 16 / มี.ค. / 2560
      ขอเชิญ..ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 39 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ 15 / มี.ค. / 2560
      ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ IDP-IELTS Mock Test 2 / ก.พ. / 2560
      ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาชาวไทย ประจำปี 2560” ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนก 2 / ก.พ. / 2560