[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์

อังคาร ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559


 จดหมายคณบดีถึงห้องแลป.pdf 
เข้าชม : 446


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม 23 / พ.ย. / 2561
      ประกาศรับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 / พ.ย. / 2561
      ขออนุญาตต้นสังกัดเข้ารับปริญญา และตรียมความพร้อม ของบัณฑิต ประจำปี 2561 21 / พ.ย. / 2561
      ด้วยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 12 / พ.ย. / 2561