[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวกิจกรรม
โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ รับการอบรม ISO 13485

จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ รับการอบรม ISO 13485
การแพทย์ โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ศวป. ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

             เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ศวป. ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 สำหรับเครี่องมือทางการแพทย์  โดยมี รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ผู้อำนวยการ ศวป. และทีมงาน ในโครงงานน้ำยาธาลัสซีเมีย และตัวแทนจาก บริษัท ดรู ไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายน้ำยา เข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด   การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้เป็นแบบต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้งระหว่าง เดือนมิถุนายน - กันยายน 2558    ก่อนที่จะยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 สำหรับน้ำยาธาลัสซีเมียที่ทาง ศวป. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการขยายผลเชิงพาณิชย์ไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป

 

ภาพ/ข่าว: หทัยชนก ศรีวรกุลเข้าชม : 426


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 14 / มิ.ย. / 2562
      สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติ AAMLS 2019และการประชุมวิชาการประจำปี ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 13 / มิ.ย. / 2562
      โครงการอบรม “ความท้าทายในการดูแลผู้ที่มีภาวะหลังหลวม” 13 / มิ.ย. / 2562
      อบรม นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล 10 / มิ.ย. / 2562
      คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีงาน "ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" 5 / มิ.ย. / 2562