[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวกิจกรรม
ศวป. รับรางวัลคุณภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง รางวัล ระดับดีเลิศ 2 ปีซ้อน และ

พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ศวป. รับรางวัลคุณภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
รางวัล ระดับดีเลิศ 2 ปีซ้อน และ
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน นักวิจัยระดับทองและเงิน ประจำปี 2557

       เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2557” ในปีนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล “ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับ ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2 ศวป. นับเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง ทั้งนี้เป็นผลจากการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของนักวิจัยภายใต้ ศวป. ด้วยศักยภาพที่ดีเยี่ยม ทำให้มีนักวิจัยหลายท่านได้รับรางวัลด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการ ศวป. เข้ารับการแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะ 
นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

     แสดงถึงคุณภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยของทั้งตัวนักวิจัยและ ศวป. ได้เป็นอย่างดี การที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยและศูนย์วิจัยนั้น นับเป็นความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักวิจัยและศูนย์วิจัยอย่างต่อเนื่องต่อไป 

เข้าชม : 655


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 14 / มิ.ย. / 2562
      สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติ AAMLS 2019และการประชุมวิชาการประจำปี ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 13 / มิ.ย. / 2562
      โครงการอบรม “ความท้าทายในการดูแลผู้ที่มีภาวะหลังหลวม” 13 / มิ.ย. / 2562
      อบรม นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล 10 / มิ.ย. / 2562
      คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีงาน "ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" 5 / มิ.ย. / 2562