[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ม.ขอนแก่น

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีย้อมสีแกรมและการเพาะเชื้อ และการตรวจหาสารพันธุกรรมเพื่อวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย"
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รัฐบาลประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563

 

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต"
ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2562 และ 1 ตุลาคม - 31 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนางานบริการโลหิตประจำปี 2562"
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวกิจกรรม
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์
31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ท้วมท้น ชัดเจน ประทับใจ วันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-15.30น. ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยอาจารย์ ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงการวันนัดพบผู้ป
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 8 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การป้องกันและบรรเทาอาการปวดข้อและปวดหลังในชุมชนบ้านหินตั้ง
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การป้องกันและบรรเทาอาการปวดข้อและปวดหลังในชุมชนบ้านหินตั้ง”
นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธ์ยืนยันสิทธ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธ์ยืนยันสิทธ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คระเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Protfolio
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยวิธีพิเศษ (อ.บ.ต.) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
สงกรานต์คณะเทคนิคฯ ม่วนซื่น กวาดรางวัลขบวนแห่ 6 ปีติดชนะเลิศ 2 ปีซ้อน!
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
"20 มกราคม วันกายภาพบำบัด"
การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Infection & Immunity Publication Camp”