[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ได้มีี้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทางกายภาพบำบัดเรื่อง Exercise Prescription for Special Conditions เต็มแล้ว

รายชื่อผู้สมัคร CI


รายชื่อผู้สมัคร ทั่วไป

ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรรับชมคลิปวีดีโอจรรยาบรรณ

  1. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตสำนึก
  2. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตอาสา
  3. สื่อรณรงค์ เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต
  4. สื่อรณรงค์ เรื่อง การตรงต่อเวลา

 

รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fujita Health University ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fujita Health University ประจำปีการศึกษา 2559

 

รับสมัครบุคลากรสายผู้สอนสายวิชากายภาพบำบัดและสายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fujita Health University ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครบุคลากรสายผู้สอนสายวิชากายภาพบำบัดและสายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fujita Health University ประจำปีการศึกษา 2559

 

ขอเชิญ..ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 39 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
เรื่อง\\\\\\\"การเขียนบทความทางวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย\\\\\\\"

 

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ IDP-IELTS Mock Test
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ IDP-IELTS Mock Test

 

ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาชาวไทย ประจำปี 2560” ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนก
ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาชาวไทย ประจำปี 2560” ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนก
ข่าวกิจกรรม
สัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 12 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สาขาเทคนิคการแพทย์ จัด ณ โรงแรมเขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ หัวหน้าสายวิชากายภาพบำบัด
AMS ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4/2560
AMS ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4/2560
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มข. ครบรอบ ๕๓ ปี
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มข. ครบรอบ ๕๓ ปี
AMS ภูมิใจร่วมบริการแก่ข้าราชการในจังหวัดชายแดนฯ รุ่นที่ 3/2560
AMS ภูมิใจร่วมบริการแก่ข้าราชการในจังหวัดชายแดน ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3/2560 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครสอบเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา
ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประกาศ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน เสด็จฟ้า สถิตไทย
ร่วมกิจกรรมในงาน เสด็จฟ้า สถิตไทย ณ บริเวณบึงศรีฐาน วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์
ศูนย์วิชาการ T-REX ขอนแก่น นํานักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์
งานนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปี 2554
คณะเทคนิคการแพทย์จัดบรรยาย “แนวปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”
AMS Publication Camp กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น