กลับหน้าหลัก

 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2554
 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2554

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2554

ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนธันวาคม 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2553

ปีที่ 12 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ธันวาคม 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ตุลาคม 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กันยายน 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ปักษ์หลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง ประจำเดือน มกราคม 2552

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปักษ์แรก ประจำเดือน มกราคม 2552

ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4-5 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 - 31 มกราคม 2551

ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2550

ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 30 กันยายน 2550

ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2550

ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2550
}
ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2550

ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 24 มีนาคม - 23 เมษายน 2550

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2550

ปีที่10 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 16 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2550

ปีที่ 9 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2550

ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2549

ปีที่ 9 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2549

ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2549

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2549

ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 1-30 กันยายน 2549

 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482